1. Introducere

La vizitarea website-ului www.coralinvitatii.ro, când ne contactezi sau când apelezi la serviciile noastre, ne încredințezi informațiile tale personale. Prelucrarea datelor utilizatorilor noștri se face în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor sau GDPR) și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Scopul acestei politici de confidențialitate este de a informa utilizatorii asupra modului în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele tale cu caracter personal atunci când interacționezi cu noi în legatura cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web.

Această politică de confidențialitate este parte integrantă din:

și trebuie citite impreună.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica aceaste pagini periodic pentru a reflecta cerințele legale, fără a anunța toți utilizatorii asupra modificărilor efectuate. Așadar este necesară verificarea periodică a conținutului acestora. Prin navigarea pe site-ul coralinvitatii.ro sau prin contactarea noastra prin formularele de Creare de cont, Comanda, Contact declari că ai fost informat în mod adecvat asupra prelucrării datelor prin parcurgerea acestui document, denumit „Politica de confidențialitate”.

 1. Identitatea operatorului și datele de contact

Coralinvitatii.ro are ca autor, proprietar și administrator societatea SC SBV CLEAN SRL,  operatorul datelor dvs. cu caracter personal. Date de contact:

CUI: 32554470

REG COM: J40/15010/2013

Adresa: Str Vlad Dracul nr.3

Localitate: București

Tel: +4072 159 03 25

Email: contact@coralinvitatii.ro

 1. Prelucrarea datelor cu caracter confidențial și securitatea acestora

Conform cerințelor (GDPR) Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestor date, Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și OUG 13/24.04.2012, putem colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastră și dacă acestea au fost furnizate în mod voluntar.

De exemplu, primim informații de la utilizatorii noștri astfel:

 • Când îți faci un cont pe site-ul coralinvitatii.ro: adresa de e-mail, numele și prenumele;
 • În cadrul paginii personale (Contul meu) de pe site: numărul de telefon mobil, adresa de livrare, adresa de facturare;
 • În momentul plasării unei comenzi: produsul dorit, numele și prenumele, CNP/CUI, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, date folosite în scopul emiterii documentelor fiscale, finalizării și livrării comenzilor;

Utilizatorul este cel care poate decide cantitatea și tipul de date pe care le furnizează în momentul accesării site-ului. Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform politicii de cookie-uri. Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârstă de 16 ani.

 1. Scopurile și temeiul legal pentru prelucrare

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoană vizată fiind limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

Vom utiliza datele tale cu caracter personal în urmatoarele scopuri:

Pentru prestarea serviciilor:

 • Crearea și administrarea contului în cadrul site-ului coralinvitații.ro;
 • Prelucrarea comenzilor, preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
 • Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă;
 • Pentru a face demersurile necesare în vederea încheierii unui contract;
 • Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;
 • Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebări;

Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre:

Pentru a oferi cea mai bună experiență de cumpărare online, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul tău de cumpărător. De exemplu: cele mai vândute produse;

Referitor la datele oferite voluntar prin completarea și trimiterea formularelor, prin completarea câmpurilor obligatorii pentru plasarea unei comenzi sau prin contactarea noastră în orice mod, temeiul legal este reprezentat de următoarele articole din Legea nr. 677/2001 și din Regulamentul (UE) 679/2016:

 • „prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale a operatorului” (art. 5 alin. 2 lit. c din Legea nr. 677/2001)
 • „prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului” (art. 6 alin. (1) lit. c din Regulamentul (UE) 679/2016)
 • „pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract” (art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 679/2016).

Cu privire la datele pe care ni le oferi voluntar prin postarea comentariilor la produse, temeiul prelucrării este obligația noastră legală de a sprijini exercitarea drepturilor de informare și transparență.

Atât în conformitate cu cerințele (GDPR) Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și OUG 13/24.04.2012, consimțământul tău nu este cerut în situația în care prelucrarea este necesară pentru efectuarea de demersuri pentru încheierea unui contract, îndeplinirea unei obligații legale sau interesul legitim.

În ceea ce privește datele pe care le colectăm în mod automat prin folosirea de cookie-uri sau de tehnologii similare (Facebook Pixel), temeiul pentru prelucrare este consimțământul. Odată cu accesarea site-ului, va rugăm selectați opțiunea preferată legată de cookies. Accesând link-ul Setări cookies aveți posibilitatea să modificării oricând setările cookie-urilor.

 1. Cât timp stocam datele tale cu caracter personal?

Vom stoca datele tale cu caracter personal cât timp ai un cont pe site-ul coralinvitații.ro. Poți să ne soliciți oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezervă păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului impuse de legislația aplicabilă. De exemplu, chiar dacă ștergem datele contului tău, legislația contabilă ne obligă să păstrăm facturile arhivate pentru o perioada de 10 ani de la încheierea anului în care au fost emise.

 1. Cui dezvăluim datele tale cu caracter personal?

Nu vom dezvălui informațiile tale către terțe părți, pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora, fără consimțământul tău. Dezvăluim informațiile tale către următoarele entități:

 • Furnizori de servicii. Putem dezvălui informațiile tale altor companii care ne furnizează servicii și acționează în calitate de persoane împuternicite, cum ar fi companiile care ne ajută pentru facturare, firma de curierat care livrează produsele comandate și firma de IT care asigura mentenanță. Aceste entități au o capacitate limitată de a utiliza informațiile tale în alte scopuri decât cel de a ne furniza servicii;
 • Instanțe de judecată, parchete sau alte autorități publice pentru a ne conformă legii sau drept răspuns la o procedura legală obligatorie (cum ar fi un mandat de percheziție sau o hotărâre judecătorească);
 • Altor părți cu consimțământul sau la instrucțiunile tale. În afară dezvăluirilor descrise în prezența Politică de confidențialitate, este posibil să transmitem informațiile terților cărora consimți sau soliciți să efectuăm o asemenea dezvăluire.
 1. In ce țări transferam datele tale cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele tale cu caracter personal pe teritoriul României și nu transferăm datele tale către state din afara Uniunii Europene. Dacă vom schimbă politica, te vom informa în mod corespunzător, îți vom prezența garanțiile aferente și îți vom solicită consimțământul.

 1. Cum protejăm securitatea datelor tale cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. Transmisia datelor tale cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultima generație și le stocam pe servere securizate, asigurând în același timp redundanța datelor. Pentru efectuarea plăților folosim serviciile procesatorului de plăti Netopia Mobilpay. Orice informații privitoare la plăți sunt criptate, folosind tehnologia HTTPS. În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele tale cu caracter personal, îți atragem atenția că transmiterea informațiilor prin internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul că datele să fie văzute și utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

 1. Drepturile tale

Regulamentul general privind protecția datelor îți recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele tale cu caracter personal.

Dreptul la informare – dreptul de a primi informații detaliate privind activitățile de prelucrare efectuate de noi, conform celor prevăzute în prezentul document;

Dreptul de acces al persoanei vizate

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective. La cerere, aveți dreptul de a obține informații de la noi despre datele personale referitoare la dvs. și prelucrate de noi, în măsura în care sunt definite în Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016, articolul 15.

Dreptul de retragere a consimțământului

În cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

Dreptul de a depune o plângere în față unei autorități de supraveghere

Se poate depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de către noi la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. In Romania, datele de contact ale autoritatii de supraveghere pentru protectia datelor sunt urmatoarele: Autoritatea Nationala de supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, telefon: 0318.059211 sau 0318059212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

Dreptul de a te adresa justiției

Pe lângă posibilitatea recunoscută de a depune o plângere în față autoritățîi de supraveghere pentru nerespectarea drepturilor, orice persoană are dreptul să înainteze o acțiune împotriva operatorului și a persoanei împuternicite în fața instanțelor pentru repararea prejudiciului cauzat prin prelucrarea ilegală a datelor cu caracter personal.

Dreptul la rectificare

Ai dreptul de a obține de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care te privesc (Articolul 16, Regulament nr. 679 din 27 aprilie 2016). Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, ai dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

În cazul în care motivele juridice definite la articolul 17 din Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 se aplică, aveți dreptul la ștergerea imediată (“dreptul de a fi uitat”) a datelor cu caracter personal care vă privesc.

Motivele juridice includ:

(a) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor,

(b) s-a retras consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare,

(c) te opui prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau (d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, ai dreptul de a obține ștergerea datelor care te privesc, fără întârzieri nejustificate.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Ai dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării într-una dintre următoarele situații:

(a) contești exactitatea datelor, pentru o perioada care ne permite să verificăm exactitatea datelor;

(b) prelucrarea este ilegală, iar tu te opui ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

(c) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar tu ni le soliciți pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța;

(d) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar tu ni le soliciți pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța;

(e) te-ai opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor tale.

Dreptul la portabilitatea datelor

Ai dreptul de a primi datele cu caracter personal care te privesc și pe care ni le-ai furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și ai dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care:

(a) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR; și

(b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care te privesc sau te afectează în mod similar într-o măsură semnificativă

Nu ai acest drept în cazul în care decizia:

(a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între ține și un operator de date;

(b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

(c) are la baza consimțământul tău explicit.

Te rugăm să reții următoarele:

Perioada de timp: Încercăm să răspundem solicitărilor tare în termen de 30 de zile. Totuși, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de dreptul legal specific sau complexitatea cererii tale.

Restricționarea accesului: În anumite situații, este posibil să nu va putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele tale personale datorită dispozițiilor legale. Dacă refuzăm cererea ta de acces, te vom informa despre motivul refuzului.

Imposibilitatea de a te indentifica: În unele cazuri, este posibil să nu putem caută datele tale personale din cauza identificatorilor pe care îi furnizezi în solicitarea ta. Un exemplu de date cu caracter personal pe care nu le putem consulta atunci când ne furnizezi numele și adresa de e-mail sunt datele colectate prin cookie-uri de browser. În astfel de situații, în cazul în care nu te putem identifica ca persoană vizată, nu suntem în măsură să ne conformăm solicitării tale, cu excepția cazului în care furnizezi informații suplimentare care să permită identificarea.

Onorarii: Nu vom solicita o taxă pentru a-ți exercita vreun drept în ceea ce privește datele tale cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea ta de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o suma rezonabilă în asemenea circumstanțe. Te vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a-ți soluționa cererea.

Drepturile terțelor părți: Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

 1. Cum iți exerciți drepturile?

Poti sa-ti exerciti drepturile mentionate mai sus prin formularea unei cereri in forma scrisa, datata si semnata, inaintata catre e-mail la adresa: contact@coralinvitatii.ro.  În cerere te rugăm să menționezi dacă dorești că informațiile să fie comunicate la o anumită adresa (poștală sau e-mail) sau printr-un serviciu de curierat care să asigure că vei primi personal informațiile. Te rugăm să ții cont că, înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervăm dreptul de a-ți verifica identitatea, pentru a ne asigura că solicitarea provine chiar din partea ta și a verifica dacă sunteți clientul nostru și ați beneficiat de serviciile noastre.